Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
विज्ञप्ती
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना
कार्यालय समय संचालन सम्बन्धमा सूचना
हज आवेदन सम्बन्धी फारम
namawali
हुमकला पाण्डे
हुमकला पाण्डे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ओम प्रसाद भट्टराई
ओम प्रसाद भट्टराई

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

केशव खतिवडा
केशव खतिवडा

प्रशासकीय अधिकृत

कृष्ण बहादुर बस्नेत
कृष्ण बहादुर बस्नेत

प्रशासकीय अधिकृत

उज्जल सुवेदी
उज्जल सुवेदी

प्रशासकीय अधिकृत

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्
भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्रको प्रकार
नागरिकताको प्रमाणपत्र (बंशज)

प्रमाण पुगेको दिन |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

नागरिकताको प्रमाणपत्र (बैवाहिक अंगिकृत)

झ्याल न‌ं. १६ क देखि ङ सम्म |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

नागरिकताको प्रमाणपत्र (कर्मचारी परिवार)

प्रमाण पुगेको दिन |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

नागरिकताको प्रमाणपत्र (अंगीकृत (सिफारिस मात्र))

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

वंशज/ जन्मसिध्द / जन्मको आधारका नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु. १३।–को टिकट लाग्ने |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

साधारण राहदानी

कोठा नं : 17 १. राहदानी विभागबाट राहदानी प्राप्त भएको २ दिन पछी कार्यालयको वेव साइटमा प्रकाशित सूचना अनुसार वितरण गरिने । | साधारण राहदानीको रु ५,००० ।- १० बर्ष मुनिका नावालकहकमा रु २५००।- हराएको, बिग्रिएको राहदानीको हकमा रु १०,०००।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

द्रुत सेवाको राहदानी सिफारिस

कोठा नं : 17 सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

हराएको राहदानी पुन प्राप्ती सम्बन्धी

कोठा नं : 17 प्रकृया पुगेको दिन | रु १० को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

संस्था दर्ता

कोठा नं : 14 आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु १०००।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

संस्था नबिकरण

कोठा नं : 14 प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन | रु ५००।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

संस्थाको बिधान संशोधन

कोठा नं : 14 प्रकृया पुरा भएमा सोहि दिन |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धी

कोठा नं : 14 सोही दिन | नि:शुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

कोठा नं : 14 प्रकृया पुगेपछी सोही दिन | दैनिक पत्रिका रु.१०००।–, अर्धसाप्ताहिक रु.७००।–, साप्ताहिक रु.५००।–, पाक्षिक रु.३००।– मासिक र अन्य रु २००।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

छापाखाना संचालन सम्बन्धी

कोठा नं : 14 प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन | रु १,०००।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

जरुरी पक्राउ पूर्जी समर्थन तथा पक्राउ अनुमति

कोठा नं : 10 सोहि दिन |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

म्याद थप

कोठा नं : 10 सोहि दिन |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

मुद्दा दर्ता / बयान / थुनछेक आदेश / म्याद जारी

कोठा नं : 10 क. मुद्दा दर्ताः- सोही दिन । ख.बयान/थुनछेक आदेशः- समय भए सोही दिन वा बयान कार्य सम्पन्न भए पछि । ग. म्याद जारीः आदेश भएको दिन वा सो को भोली पल्ट । |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

नाबालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि

कोठा नं : 14 सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन | रु.१०।– को टिकट (प्रतिलिपिको हकमा प्रति पाना रु ३।– को टिकट) |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

म्याद तारेख तोक्ने/ प्रमाण मुकरर गर्ने/ पेशी तोक्ने

कोठा नं : 10

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

तारेखमा बोलाउने/ तारेख थाम्ने

कोठा नं : 10

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

फैसला तयारी गर्ने

कोठा नं : 10 १५ दिन भित्र । |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

नक्कल दिने

कोठा नं : 10 निवेदन पेश भएको दिन । | कार्यालयबाट प्रति पृष्ठ रु १०।- व्यक्तिले आपैं सारी लगे प्रति पृष्ठ रु ५।- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

सवारी दुर्घटनाका मृतकका हकदार/घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, राहत, औषधीउपचार दिलाई भराई दिने ।

कोठा नं : 10 आवश्यक कागजात तथा प्रकृया सम्पन्न भए पश्चात । |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

दण्ड जरिवाना असुल गर्ने

कोठा नं : 10 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने । |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

विगो भराउने दिलाउने

कोठा नं : 10 आवश्यक कागजात तथा प्रकृया सम्पन्न भए पश्चात । |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

धरौटी फिर्ता

कोठा नं : 10 आवश्यक कागजात तथा प्रकृया सम्पन्न भए पश्चात । |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

हातहतियार ईजाजतको आवेदन

कोठा नं : 14 आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट | रु.१०।– को टिकट र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

कोठा नं : 14 आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु.१०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

हातहतियार नविकरण सम्बन्धी

कोठा नं : 14 निबेदन परेको दिन | रु.१०।– को टिकट र नियमावली बमोजिमको शुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

कोठा नं : 14 आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु.१०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

विदेशबाट नयाँ हातहतियार झिकाउने सम्बन्धमा

कोठा नं : 14 आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु.१०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

शान्ति सुरक्षाको निबेदन सम्बन्धी

कोठा नं : 14 सोहि दिन | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

गुनासो वा ठाडो उजुरी सम्बन्धी

कोठा नं : 14 शीघ्र | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

अनियमितता वा कर्मचारी सँग सम्बन्धित गुनासो

कोठा नं : 14 शिघ्र | रु १०।– को टिकट |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : हुमकला पाण्डे

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-09-17 13:25:59

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी

Powered By: ProActive Developers