Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
जयनारायण आचार्य
जयनारायण आचार्य

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बेद राज फुयल
बेद राज फुयल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रवक्ता

9852043151

ओम प्रसाद भट्टराई
ओम प्रसाद भट्टराई

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

केशव खतिवडा
केशव खतिवडा

प्रशासकीय अधिकृत

(सूचना अधिकारी)

9852066066

चिरन्जिवी भट्टराई
चिरन्जिवी भट्टराई

प्रशासकीय अधिकृत

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्
भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्रको प्रकार
नागरिकताको प्रमाणपत्र (बंशज)

कोठा नं : 16 प्रमाण पुगेको दिन |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

नागरिकताको प्रमाणपत्र (बैवाहिक अंगिकृत)

कोठा नं : 16 झ्याल न‌ं. १६ क देखि ङ सम्म |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

नागरिकताको प्रमाणपत्र (कर्मचारी परिवार)

कोठा नं : 16 प्रमाण पुगेको दिन |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

नागरिकताको प्रमाणपत्र (अंगीकृत (सिफारिस मात्र))

कोठा नं : 16

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

वंशज/ जन्मसिध्द / जन्मको आधारका नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

कोठा नं : 16 प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु. १३।–को टिकट लाग्ने |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

साधारण राहदानी

कोठा नं : 17 १. राहदानी विभागबाट राहदानी प्राप्त भएको २ दिन पछी कार्यालयको वेव साइटमा प्रकाशित सूचना अनुसार वितरण गरिने । | साधारण राहदानीको रु ५,००० ।- १० बर्ष मुनिका नावालकहकमा रु २५००।- हराएको, बिग्रिएको राहदानीको हकमा रु १०,०००।- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रमेश काेइराला / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

द्रुत सेवाको राहदानी सिफारिस

कोठा नं : 17 सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन | रु १०।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रमेश काेइराला / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

हराएको राहदानी पुन प्राप्ती सम्बन्धी

कोठा नं : 17 प्रकृया पुगेको दिन | रु १० को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रमेश काेइराला / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

संस्था दर्ता

कोठा नं : 14 आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु १०००।- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

संस्था नबिकरण

कोठा नं : 14 प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन | रु ५००।- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

संस्थाको बिधान संशोधन

कोठा नं : 14 प्रकृया पुरा भएमा सोहि दिन |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धी

कोठा नं : 14 सोही दिन | नि:शुल्क |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

कोठा नं : 14 प्रकृया पुगेपछी सोही दिन | दैनिक पत्रिका रु.१०००।–, अर्धसाप्ताहिक रु.७००।–, साप्ताहिक रु.५००।–, पाक्षिक रु.३००।– मासिक र अन्य रु २००।- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

छापाखाना संचालन सम्बन्धी

कोठा नं : 14 प्रकृया पुरा भएपछि सोही दिन | रु १,०००।- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

जरुरी पक्राउ पूर्जी समर्थन तथा पक्राउ अनुमति

कोठा नं : 10 सोहि दिन |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

म्याद थप

कोठा नं : 10 सोहि दिन |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

मुद्दा दर्ता / बयान / थुनछेक आदेश / म्याद जारी

कोठा नं : 10 क. मुद्दा दर्ताः- सोही दिन । ख.बयान/थुनछेक आदेशः- समय भए सोही दिन वा बयान कार्य सम्पन्न भए पछि । ग. म्याद जारीः आदेश भएको दिन वा सो को भोली पल्ट । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

नाबालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि

कोठा नं : 14 सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन | रु.१०।– को टिकट (प्रतिलिपिको हकमा प्रति पाना रु ३।– को टिकट) |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

म्याद तारेख तोक्ने/ प्रमाण मुकरर गर्ने/ पेशी तोक्ने

कोठा नं : 10

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

तारेखमा बोलाउने/ तारेख थाम्ने

कोठा नं : 10

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

फैसला तयारी गर्ने

कोठा नं : 10 १५ दिन भित्र । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

नक्कल दिने

कोठा नं : 10 निवेदन पेश भएको दिन । | कार्यालयबाट प्रति पृष्ठ रु १०।- व्यक्तिले आपैं सारी लगे प्रति पृष्ठ रु ५।- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

सवारी दुर्घटनाका मृतकका हकदार/घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, राहत, औषधीउपचार दिलाई भराई दिने ।

कोठा नं : 10 आवश्यक कागजात तथा प्रकृया सम्पन्न भए पश्चात । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

दण्ड जरिवाना असुल गर्ने

कोठा नं : 10 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

विगो भराउने दिलाउने

कोठा नं : 10 आवश्यक कागजात तथा प्रकृया सम्पन्न भए पश्चात । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

धरौटी फिर्ता

कोठा नं : 10 आवश्यक कागजात तथा प्रकृया सम्पन्न भए पश्चात । |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : ढक प्रसाद भट्टराई / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

हातहतियार ईजाजतको आवेदन

कोठा नं : 14 आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट | रु.१०।– को टिकट र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

कोठा नं : 14 आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु.१०।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

हातहतियार नविकरण सम्बन्धी

कोठा नं : 14 निबेदन परेको दिन | रु.१०।– को टिकट र नियमावली बमोजिमको शुल्क |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

कोठा नं : 14 आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु.१०।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

विदेशबाट नयाँ हातहतियार झिकाउने सम्बन्धमा

कोठा नं : 14 आवस्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु.१०।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

शान्ति सुरक्षाको निबेदन सम्बन्धी

कोठा नं : 14 सोहि दिन | रु १०।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

गुनासो वा ठाडो उजुरी सम्बन्धी

कोठा नं : 14 शीघ्र | रु १०।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

अनियमितता वा कर्मचारी सँग सम्बन्धित गुनासो

कोठा नं : 14 शिघ्र | रु १०।– को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : रोषन कुमार साह / प्रशासन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : जयनारायण आचार्य

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-02-10 17:59:36

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी

Powered By: ProActive Developers